Jollas InstituuttiValmennukset > Tuloksellinen projektityöskentely

Tuloksellinen projektityöskentely

Tarvitsetko hyvän kokonaiskäsityksen projektijohtamisen ja projektityötapojen hyödyntämisestä? Tuloksellinen projektityöskentely -valmennuksesta saat valmiudet toimia tehokkaasti projektiryhmän jäsenenä tai jonkin osa-alueen vastuuhenkilönä projektissa.

Kenelle

S-ryhmäläisille projektiryhmien jäsenille, pienimuotoisten projektien vetäjille ja kaikille, jotka haluavat kattavan kokonaiskuvan S-Projektimallista ja projektityöskentelystä S-ryhmässä.

Tavoitteet ja hyödyt

Opiskelija saa erinomaisen kokonaiskäsityksen projektityöstä työn organisointitapana ja hallintakeinona, sekä ymmärryksen projektinhallinnan menetelmien ja työkalujen käyttökelpoisuudesta omien töiden toteutuksessa. Valmennus tarjoaa tehokkaan projektityöskentelyn tietoiskun!

Osallistujien projektiosaaminen paranee ja näin varmistetaan, että liiketoiminnalle tärkeissä projekteissa onnistutaan ja asetetut tavoitteet niissä saavutetaan. Tämä edesauttaa myös projektien hyötyjen siirtämistä liiketoiminnan käyttöön. Osallistujat saavat myös yhteistä näkemystä oman työskentelyn ja projektityötapojen kehittämiselle omassa organisaatiossaan.   

Sisältö

 • Etukäteistehtävänä perehtyminen S-projektimallin ydinasioihin ja projektikuvausten valmistelu
 • Hanke- ja projektitoiminta S-ryhmässä
 • Projekti työtapana, S-projektimalli ja projektijohtamisen perusprosessit S-ryhmässä
 • Keskeiset asiat projektin eri vaiheissa S-projektimallin ja hyvien projektioppien mukaisesti:

  • projektin asettaminen
  • projektin toteutuksen suunnittelu ja ohjaus
  • projektisuunnitelman toteuttaminen, seuranta ja ohjaus
  • projektin lopettaminen 

 • Projektin tulosten hyödyntäminen ja hyötyjen toteutumisen seuranta
 • Oman työskentelyn kehittäminen
 • Jälkityöskentelynä oman projektin valittujen osien työstäminen ja dokumentointi – valmentajan palaute

Valmennuspalautteet

”Erittäin hyvä peruspaketti ja auttaa varmasti kaikkia projekteissa jollain tapaa mukana olevia ymmärtämään mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon ja miten asiat kannattaisi tehdä.”
Valmennukseen osallistunut 2018

”Yksi parhaista kohdalleni osuneista koulutuksista. Kiitos! Tarkennus kysymykseen "Vastasiko valmennus ennakko-odotuksiasi". Ylitti odotukseni!”
Valmennukseen osallistunut 2018

Alkamisajankohta

7.5.2020

Valmennusjaksot

Ryhmä 1. Torstai 7.5.2020 (PROJ1801)
Ryhmä 2. Torstai 5.11.2020 (PROJ1901)

Ilmoittautuminen

PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Ilmoittautumisen voi tehdä valmennukseen osallistuva henkilö itse, jolloin hyväksymispyyntö menee esimiehelle hyväksyttäväksi. Ilmoittautumisen voi tehdä myös esimies tai HR.


Lisätietoja

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Adapron (ent. Suomen Projekti-Instituutti) kanssa. 

Adapro (ADAptive PROfessionals) kehittää strategian toimeenpanon johtamismenetelmiä pohjautuen kansainvälisiin standardeihin ja käytäntöihin. Lisäksi se kehittää projektiliiketoimintaa eli asiakastoimitusprojektien menetelmiä ja siihen liittyvää osaamista.

Lisätietoja: www.adapro.fi


Haluatko lisätietoja?

Minna Niemelä
Projektipäällikkö
minna.niemela@sok.fi
+358 10 76 82911

”Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.”
– Oscar Wilde

Lisätietoa valmentajasta

Lisätietoa valmennuksista

Ilmoittautumisohje ja peruutusehdot

Tutustu Hertta-ilmoittautumisohjeeseen sekä hinta- ja peruutusehtoihin.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Toimialakohtaiset kehityspolut

Mikä on sinun seuraava askeleesi? Kurkkaa kehityspolut.

Lue lisää

Valmennuskumppanit

Jollaksen monipuoliset valmennuskumppanit palveluksessasi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä