Jollas InstituuttiValmennukset > Syventävä projektipäällikkövalmennus - Uutta!

Syventävä projektipäällikkövalmennus - Uutta!

S-ryhmän hanke- ja projektiosaamisen tarpeisiin vastaamme Jollaksen ja Suomen Projekti-Instituutin yhteistyössä järjestämillä eri kohderyhmille tarkoitetuilla projektityön valmennuksilla. Tavoitteena on antaa ymmärrys projektityön kokonaisuudesta ja sen onnistuneen läpiviennin edellyttämästä osaamisesta, luoda systematiikkaa projektihallintaan, antaa S-ryhmän menetelmät ja työvälineet projektien läpivientiin sekä tuoda osaamista ja mallit projektin dokumentointiin,  raportointiin ja projektiviestintään. Valmennukset mahdollistavat myös parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamisen muiden S-ryhmän eri projekteissa työskentelevien kanssa. 

Suosittelemme osaamisen kehittämisessä valmennuksen ja käytännön työn vuorottelua. Valmennukset on rakennettu hieman eri kohderyhmille ja suositustamme kannattaa katsoa ensisijaisesti valmennusta valittaessa. Mikäli esimerkiksi haluat syvemmän projektiosaamisen, voit käydä esimerkiksi ensin Tuloksellisen projektityöskentelyn ja myöhemmin jatkumona Projektipäällikkövalmennuksen. Valmennusten välillä on hyvä harjoitella opitun soveltamista ja kerätä kokemusta vähintään puolen vuoden ajan ennen seuraavaan valmennukseen osallistumista. 

Kenelle

Projektipäälliköille, joilla on jo tietämys projektinjohtamisen perusasioista esimerkiksi projektipäällikkövalmennuksen kautta, käytännön kokemusta projektien johtamisesta ja jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan haastavien projektien johtamisessa.

Tavoitteet ja hyödyt

 • Syventää kokonaiskuvaa hyvästä projektinjohtamisesta ja projektipäällikön työtavoista sekä näiden hyödyistä S-ryhmän tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
 • Oppia haastavien projektien johtamisessa tarvittavia menetelmiä ja taitoja sekä niiden soveltamistapoja omiin projekteihin
 • Antaa valmiuksia oman työn ja organisaation projektikulttuurin kehittämiseen.

Keskeiset hyödyt

Valmennuksesta tavoitellaan hyötyjä erityisesti haastaviin projekteihin, joissa tehdään uusia, monimutkaisia ja/tai teknisesti haastavia asioita, ja joissa aikataulut ovat kriittisiä, resurssit ovat pullonkauloja, sidosryhmiä on paljon ja muutoinkin onnistumisen suhteen on merkittäviä epävarmuuksia. 

Sisältö

Tutustutaan erilaisiin aikataulu- ja resurssihallinnan menetelmiin ja niihin liittyvään problematiikkaan erityyppisissä tilanteissa. Valmennuksen  jälkeen osallistujat osaavat käyttää perusmenetelmiä rutiininomaisesti ja ymmärtävät eri menetelmien idean ja käyttötarkoituksen. Valmennuksessa perehdytään myös riskienhallintaan ja sidosryhmien hallintaan, mitkä ovat usein kompastuskivenä kun käsissä onkin normaalia haastavampi projekti sekä saadaan käytännön työkaluja ja harjoitellaan menetelmiä omien haastavampien projektien läpivientiin. Valmennus on hyvin aktiivinen, työpajatyyppinen, ja se perustuu käytännön harjoitteluun lyhyesti esiteltyjen ja keskusteluin syvennettyjen periaatteiden pohjalta. Ennakkotehtävänä on oman haastavan projektin lähtökohtien määrittely ja analyysi. 

Päivien sisältöä: 

 • Projektinjohtamisen tutkinnot ja sertifiointimenettelyt 
 • Projektinjohtamisen elinkaari ja tavoitteet 
 • Ryhmätyönä: Projektin haastavuuden arviointi 
 • Projektin suunnittelu ja toteutusmallin valinta 
 • Projektipäällikkö fasilitaattorina 
 • Projektin laajuuden hallinta aikataulu- ja resurssiohjauksen lähtökohtana 
 • Ryhmätyönä: Projektin tehtäväsisällön kuvaaminen tarkoituksenmukaisella ositusmenetelmällä 
 • Aikataulusuunnittelun menetelmät (toimintaverkot, CPM) 
 • Ryhmätyönä: Projektin kokonaisaikataulun laatiminen ja aikataulun perustelu ohjausryhmälle  
 • Resurssien ja kustannusten suunnittelu 
 • Riskien hallinta projekteissa 
 • Ryhmätyö: Projektin riskienhallintasuunnitelma 
 • Projektin valvonta ja ohjaus 
 • Ryhmätyö: Projektin ohjauksen suunnittelu Tavoitetimantti-menetelmällä 
 • Projektin aiheuttaman muutoksen johtaminen organisaatiossa 
 • Projektin sidosryhmät ja viestintä 

Alkamisajankohta

25.-26.9.2018 (SPROP0201W)

Valmennusjaksot

Valmennus on kaksipäiväinen

Ilmoittautuminen

Valmennukseen ilmoittaudutaan yrityksen käytäntöjen mukaisesti Hertassa yllä mainituin tunnuksin tai ottamalla yhteyttä vastuuvalmentajaan.

Lisätietoja

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Suomen Projekti-Instituutin kanssa, joka on Suomen vahvin projektisalkun johtamisen asiantuntija ja ohjelmajohtamisen edelläkävijä. Heidän ABC-Projektijohtamismalliaan käyttää jo yli 60 yritystä ja organisaatiota.


Haluatko lisätietoja?

Minna Niemelä
Projektipäällikkö
minna.niemela@sok.fi
+358 10 76 82911

”Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.”
– Oscar Wilde

Lisätietoa valmentajasta

Lisätietoa valmennuksista

Ilmoittautumisohje, hintatiedot, peruutusehdot

Tutustu Hertta-ilmoittautumisohjeeseen sekä hinta- ja peruutusehtoihin.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Toimialakohtaiset kehityspolut

Mikä on sinun seuraava askeleesi? Kurkkaa kehityspolut.

Lue lisää

Valmennuskumppanit

Jollaksen monipuoliset valmennuskumppanit palveluksessasi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä