Jollas InstituuttiValmennukset > Projektipäällikön ketterät taidot -valmennus

Projektipäällikön ketterät taidot -valmennus

Kenelle

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo jonkin verran kokemusta ja perustietämys projektipäällikön työstä tai muu vastuu kehittämiskokonaisuudesta tai tiimien toiminnasta. Osallistuja haluaa oppia hyödyntämään ketteriä työtapoja ja menetelmiä projekteissaan ja muiden kehittämistöiden hallinnassa. 

Tavoitteet ja hyödyt

Valmennuksen tavoitteena on 

 • Ymmärtää eri projektinhallinnan menetelmien käyttökelpoisuus ja osata valita tarkoituksenmukaisen menettelyn omaan projektiin. Ymmärtää, milloin ketteryydestä on hyötyä ja sen menetelmien käyttäminen on tarkoituksenmukaista. 
 • Ymmärtää ketteröitymisen edellytykset ja mitä ketteryys tarkoittaa käytännössä 
 • Oppia useita osallistavia ja sitouttamismenetelmiä, joita käyttää omissa projekteissa ja muissakin kehittämis- ja tiimitöissä. 
 • Osata organisoida ja johtaa projektia ja projektitiimiin kuuluvia ihmisiä sekä kokonaisuuden tasolla että ketterissä osaprojekteissa. 
 • Tietää, miten saada aikaan lopputuloksia, jotka vastaavat käyttäjien ja muiden sidosryhmien tarpeisiin. 

Sisältö

Valmennuksen sisältö voidaan jakaa kolmeen aihealueeseen:

 1. Ketterä ajattelutapa
  Mitä ketteryys tarkoittaa, ketterät roolit ja ketterän kehityksen tai projektin organisoiminen sekä projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset ketterässä projektissa 

 2. Vuorovaikutustaidot ketteryyden kulmakivenä
  Erilaisuuden hyödyntäminen ryhmätyössä, jatkuva oppiminen, palveleva johtaminen, fasilitointitaidot ja itsensä johtaminen 

 3. Ketterät työtavat
  Asiakkaan tunteminen, laajuuden ja vaatimusten hallinta, palautteen hyödyntäminen, suunnitteluaktiviteetit, läpinäkyvyyden luominen, työmääräarviointi, etenemisen seuranta ja retrospektiivi.  

Valmennuksessa harjoitellaan osallistavia ja sitouttavia ryhmätyömenetelmiä, joita osallistuja voi hyödyntää joko omiin projekteihin tai muuhun kehittämistyöhön ja tiimityöskentelyyn. Harjoitukset tehdään joko omaan todelliseen projektiin perustuen tai yhteistä esimerkkiprojektia työstäen. Käytännönläheinen valmennus koostuu lyhyistä luennoista, osallistujien välisistä keskusteluista ja osallistujien omiin projekteihin perustuvista harjoituksista. 

Valmennusjaksot

Ryhmä 1. 23.-24.4.2020 (PROP7301)
Ryhmä 2. 17.-18.9.2020 (PROP7401)

Ilmoittautuminen

PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Ilmoittautumisen voi tehdä valmennukseen osallistuva henkilö itse, jolloin hyväksymispyyntö menee esimiehelle hyväksyttäväksi. Ilmoittautumisen voi tehdä myös esimies tai HR.

Lisätietoja

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Adapron (ent. Suomen Projekti-Instituutti) kanssa. 

Adapro (ADAptive PROfessionals) kehittää strategian toimeenpanon johtamismenetelmiä pohjautuen kansainvälisiin standardeihin ja käytäntöihin. Lisäksi se kehittää projektiliiketoimintaa eli asiakastoimitusprojektien menetelmiä ja siihen liittyvää osaamista.

Lisätietoja: www.adapro.fi


Haluatko lisätietoja?

Minna Niemelä
Projektipäällikkö
minna.niemela@sok.fi
+358 10 76 82911

”Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.”
– Oscar Wilde

Lisätietoa valmentajasta

Lisätietoa valmennuksista

Ilmoittautumisohje ja peruutusehdot

Tutustu Hertta-ilmoittautumisohjeeseen sekä hinta- ja peruutusehtoihin.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Toimialakohtaiset kehityspolut

Mikä on sinun seuraava askeleesi? Kurkkaa kehityspolut.

Lue lisää

Valmennuskumppanit

Jollaksen monipuoliset valmennuskumppanit palveluksessasi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä