Jollas InstituuttiValmennukset > Projektipäällikkövalmennus

Projektipäällikkövalmennus

S-ryhmän hanke- ja projektiosaamisen tarpeisiin vastaamme Jollaksen ja Suomen Projekti-Instituutin yhteistyössä järjestämillä eri kohderyhmille tarkoitetuilla projektityön valmennuksilla. Tavoitteena on antaa ymmärrys projektityön kokonaisuudesta ja sen onnistuneen läpiviennin edellyttämästä osaamisesta, luoda systematiikkaa projektihallintaan, antaa S-ryhmän menetelmät ja työvälineet projektien läpivientiin sekä tuoda osaamista ja mallit projektin dokumentointiin,  raportointiin ja projektiviestintään. Valmennukset mahdollistavat myös parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamisen muiden S-ryhmän eri projekteissa työskentelevien kanssa. 

Suosittelemme osaamisen kehittämisessä valmennuksen ja käytännön työn vuorottelua. Valmennukset on rakennettu hieman eri kohderyhmille ja suositustamme kannattaa katsoa ensisijaisesti valmennusta valittaessa. Mikäli esimerkiksi haluat syvemmän projektiosaamisen, voit käydä esimerkiksi ensin Tuloksellisen projektityöskentelyn ja myöhemmin jatkumona Projektipäällikkövalmennuksen. Valmennusten välillä on hyvä harjoitella opitun soveltamista ja kerätä kokemusta vähintään puolen vuoden ajan ennen seuraavaan valmennukseen osallistumista. 

Kenelle

S-ryhmässä projektipäällikköinä toimiville tai sellaiseksi aikoville, jotka haluavat syvemmän projektiosaamisen. Osallistujalla olisi hyvä olla jo jonkin verran perustietoja projektinjohtamisesta sekä S-projektimallista tai ainakin valmistautua valmennukseen huolellisesti annetulla ennakkotehtävällä.

Perusvalmennuksen projekteihin osallistuville löydät täältä

Tavoitteet ja hyödyt

Olemme tunnistaneet S-ryhmän hanke- ja projektiosaamisen haasteet ja vastauksena niihin tarjoamme uutta, monipuolista hanke- ja projektitoiminnan valmennuskokonaisuutta. Valmennus on rakennettu yhteistyössä SOK:n ja Suomen johtavan projektiosaamisen asiantuntijan, Projekti-Instituutin kanssa, joka on Suomen vahvin projektisalkun johtamisen asiantuntija ja ohjelmajohtamisen edelläkävijä. Heidän ABC-Projektijohtamismalliaan käyttää jo yli 60 yritystä ja organisaatiota. 

Projektipäällikkövalmennus kehittää osallistujien kokonaiskäsitystä projektipäällikön tehtävän menestyksekkäästä hoitamisesta sekä antaa lisäosaamista projektinhallinnan menetelmien ja työkalujen käyttöön. Valmennuksissa käydään osallistujien omien projektien, esim. Elli tai SATO, kautta käytännönläheisesti läpi projektin elinkaaren vaiheet aina ideasta suunnittelun kautta toteutukseen ja projektin päättämiseen.

Lisäksi valmennus antaa käytännön työkaluja omien projektien läpivientiin sekä motivoi kiinnittämään erityistä huomiota projektin etukäteissuunnitteluun, johtamiseen ja ohjaamiseen. Osallistujat saavat pohjaa ja yhteistä näkemystä oman työskentelyn ja projektitapojen kehittämiselle omissa organisaatioissaan. 

Keskeiset hyödyt

 • Antaa ymmärrystä projektityön kokonaisuudesta ja sen onnistuneen läpiviennin edellyttämästä osaamisesta.
 • Luo systematiikan ja antaa S-ryhmän työvälineet osallistujien käyttöön, joiden avulla projekti menee varmimmin maaliin.
 • Antaa osaamisen ja mallit projektin dokumentointiin, raportointiin ja projektiviestintään.
 • Konkreettinen liiketoimintalähtöinen oma projekti tuo valmennuksen lähemmäksi liiketoimintaa.
 • Mahdollistaa parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamisen muiden S-ryhmän eri projekteissa työskentelevien kanssa.
 • Osallistujat voivat hyödyntää valmennusten osaamista missä tahansa muussakin projektissa.
 • Saavat työvälineet ja osaamisen myös tulevaisuuden osaamista varten.
 • Mahdollistaa osuuskaupalle projektiammattilaisen kasvattamisen, IPMA-sertifioinnit.

Sisältö

Valmennustarjonnassa on huomioitu eri toimijoiden osaamisen kehittäminen aina projektiryhmien jäsenistä hankkeiden ohjausryhmiin asti. Valmennuksessa käydään läpi muun muassa seuraavia osa-alueita:  

 • hanke- ja projektitoiminta S-ryhmässä ja SOK:ssa
 • projektijohtamisen viitekehys
 • projektin laajuuden hallinta ja projektien ositusmenetelmät
 • aikataulusuunnittelu
 • resurssien suunnittelu
 • riskien hallinta
 • aikataulujen ja kustannusten valvonta sekä ohjaus
 • projektin organisointi

Valmennuspalautteet

"Voin lämpimästi suositella valmennuksia, itse ne käyneenä. Ja kaikille S-ryhmässämme, missä vaan roolissa projekteissa ollessaan, olisi hyvä olla "pakollisena" käydä vähintään tuo yhden päivän TULOKSELLINEN PROJEKTITYÖSKENTELY -valmennus." 

"Erilaisten projektijohtamisen työkalujen käytön oppiminen oli hyödyllistä. Nyt tiedän esimerkiksi tapoja, joilla luokitella projekteja sekä määritellä projektin hyötyjä helpommin."

"Yksi parhaita valmennuksia pitkään aikaan."

"Aion hyödyntää oppimaani seuraavissa projekteissa. Lisäksi aion kertoa kollegoilleni läpikäydyistä työkaluista ja ehdottaa niiden käyttöä yhteisissä projekteissa."

Alkamisajankohta

22.-23.3.2018 (PROP6201W)
16.-17.5.2018 (PROP6301W)
14.-15.11.2018 (PROP6501W)

Valmennusjaksot

Valmennus on kaksipäiväinen

Ilmoittautuminen

Valmennukseen ilmoittaudutaan yrityksen käytäntöjen mukaisesti Hertassa yllä mainituin tunnuksin tai ottamalla yhteyttä vastuuvalmentajaan.

Lisätietoja

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Suomen Projekti-Instituutin kanssa, joka on Suomen vahvin projektisalkun johtamisen asiantuntija ja ohjelmajohtamisen edelläkävijä. Heidän ABC-Projektijohtamismalliaan käyttää jo yli 60 yritystä ja organisaatiota.


Haluatko lisätietoja?

Minna Niemelä
Projektipäällikkö
minna.niemela@sok.fi
+358 10 76 82911

”Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.”
– Oscar Wilde

Lisätietoa valmentajasta

Lisätietoa valmennuksista

Ilmoittautumisohje, hintatiedot, peruutusehdot

Tutustu Hertta-ilmoittautumisohjeeseen sekä hinta- ja peruutusehtoihin.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Toimialakohtaiset kehityspolut

Mikä on sinun seuraava askeleesi? Kurkkaa kehityspolut.

Lue lisää

Valmennuskumppanit

Jollaksen monipuoliset valmennuskumppanit palveluksessasi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä