Jollas InstituuttiValmennukset > Projektipäällikkövalmennus

Projektipäällikkövalmennus

Tarvitsetko perusvalmiudet projektipäällikön tehtävään? Kahden valmennuspäivän sekä etukäteis- ja jälkitehtävien kautta saat kattavan ja käytännönläheisen starttipaketin projektijohtamisen menetelmiin ja toimintatapoihin. Muille projektissa toimiville valmennus sopii systemaattisen kokonaiskuvan hankkimiseen projektijohtamisen perusasioihin sekä S-ryhmässä käytettävään projektiohjeistuksen mukaiseen toimintatapaan.

Kenelle

S-ryhmän alueosuuskauppojen, tytäryhtiöiden tai SOK:n yksiköiden projektipäälliköille tai kaikille, jotka haluavat kattavan kokonaiskuvan projektijohtamisen perusasioista, projektityöskentelystä S-ryhmässä ja S-Projektimallista.

Osallistujalla on hyvä olla jonkin verran perustietoja jo projektinjohtamisesta ja S-projektimallista, joita on voitu hankkia työkokemuksen, valmennuksen ennakkotehtävät huolellisesti tehden tai Tuloksellinen projektityöskentely -valmennuksen kautta. Suosittelemme kuitenkin, että näiden valmennusten käymisen välillä on vähintään ½ vuotta.  

Tavoitteet ja hyödyt

Valmennuksen tavoitteena on:

  • antaa perusvalmiudet toimia projektipäällikkönä
  • antaa perustiedot projektityöskentelystä ja motivoida osallistujia hyödyntämään hyviä projektityötapoja ja menetelmiä omissa tehtävissään
  • perehdyttää opiskelijat projektin elinkaareen ja keskeisiin tehtäviin elinkaaren eri vaiheissa
  • syventää ymmärrystä S-ryhmän projektimallin periaatteista ja sen tarkoituksenmukaisesta käytöstä
  • opettaa käytännöllisiä projektinjohtamismenetelmiä soveltamalla niitä omiin projekteihin

Osallistujana saat laajan, käytännönläheisen paketin projektijohtamisen menetelmistä ja toimintatavoista, jotka ovat hyödyllisiä S-ryhmän projekteissa. Ymmärrät yhteistyön, osallistamisen ja viestinnän merkityksen projektin onnistumisen kannalta samoin kuin opit S-ryhmän projekteja ja kehittämistä koskevan ohjeistuksen pääperiaatteet ja keskeiset käytännöt. Tunnistat projektin haastavuuden ja voit toteuttaa tarpeen mukaista johtamista. Opit myös käytännössä tekemään keskeisiä projektisuunnitteluun ja ohjaukseen kuuluvia asioita osallistujien todellisiin projekteihin liittyvien työstöjen ja keskustelujen kautta.  

Liiketoiminnalle tärkeissä projekteissa onnistutaan ja asetetut tavoitteet niissä saavutetaan entistä paremmin, kun osallistuja hankkii projektinjohtamisen perustiedot ja taidot.  Valmennuksessa työstetään aitoja caseja ja parhaita käytäntöjä jaetaan muiden osallistujien kesken. Projektien hyödyt saadaan varmemmin liiketoiminnan käyttöön, sillä osallistujat saavat hyvää näkemystä oman työskentelyn ja projektityötapojen kehittämiseen omassa organisaatiossaan.

Sisältö

Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet ideasta suunnittelun kautta toteutukseen ja päättämiseen. Päivien aikana saadaan käytännön työkaluja ja harjoitellaan menetelmiä omien projektien läpivientiin. Toteutuksessa hyödynnetään osallistujien omia, idea- tai alkuvaiheessa olevia todellisia projekteja. Näin varmistetaan oppimisen tehokkuus ja osallistujat voivat välittömästi hyödyntää oppejaan todellisessa työssä.

Valmennuksessa hyödynnetään Howspace-oppimisympäristöä. Ennakkokyselyn avulla osallistuja orientoituu tulossa olevaan valmennukseen ja valmentaja saa etukäteistietoa osallistujista ja heidän projekteistaan sekä tavoitteistaan. Etukäteistehtävänä case-projektin valmistelu, S-Projektimallin kertaus ja orientoivat videot. Lisäksi esimiehen kanssa käydään ennen ja jälkeen valmennuksen keskustelut, jossa mietitään kehittymistarpeita yksilön ja yksikön projektityöskentelyssä, sekä millaisia hyötyjä valmennuksesta pitäisi seurata. Osallistuja omat tavoitteet valmennukselle ja niiden toteutuminen käydään myös läpi.

Valmennuspalautteet

"Voin lämpimästi suositella valmennuksia, itse ne käyneenä. Ja kaikille S-ryhmässämme, missä vaan roolissa projekteissa ollessaan, olisi hyvä olla "pakollisena" käydä vähintään tuo yhden päivän TULOKSELLINEN PROJEKTITYÖSKENTELY -valmennus." 

"Erilaisten projektijohtamisen työkalujen käytön oppiminen oli hyödyllistä. Nyt tiedän esimerkiksi tapoja, joilla luokitella projekteja sekä määritellä projektin hyötyjä helpommin."

"Yksi parhaita valmennuksia pitkään aikaan."

"Aion hyödyntää oppimaani seuraavissa projekteissa. Lisäksi aion kertoa kollegoilleni läpikäydyistä työkaluista ja ehdottaa niiden käyttöä yhteisissä projekteissa."

Valmennusjaksot

Ryhmä 1. 26.-27.3.2020 (PROP7101)
Ryhmä 2. 27.-28.10.2020 (PROP7201)

Ilmoittautuminen

PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Ilmoittautumisen voi tehdä valmennukseen osallistuva henkilö itse, jolloin hyväksymispyyntö menee esimiehelle hyväksyttäväksi. Ilmoittautumisen voi tehdä myös esimies tai HR.

Lisätietoja

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Adapron (ent. Suomen Projekti-Instituutti) kanssa. 

Adapro (ADAptive PROfessionals) kehittää strategian toimeenpanon johtamismenetelmiä pohjautuen kansainvälisiin standardeihin ja käytäntöihin. Lisäksi se kehittää projektiliiketoimintaa eli asiakastoimitusprojektien menetelmiä ja siihen liittyvää osaamista.

Lisätietoja: www.adapro.fi


Haluatko lisätietoja?

Minna Niemelä
Projektipäällikkö
minna.niemela@sok.fi
+358 10 76 82911

”Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.”
– Oscar Wilde

Lisätietoa valmentajasta

Lisätietoa valmennuksista

Ilmoittautumisohje ja peruutusehdot

Tutustu Hertta-ilmoittautumisohjeeseen sekä hinta- ja peruutusehtoihin.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Toimialakohtaiset kehityspolut

Mikä on sinun seuraava askeleesi? Kurkkaa kehityspolut.

Lue lisää

Valmennuskumppanit

Jollaksen monipuoliset valmennuskumppanit palveluksessasi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä