Jollas InstituuttiValmennukset > Projektipäällikkövalmennus monimuotona

Projektipäällikkövalmennus monimuotona

UUTTA! Nyt sinun on mahdollisuus hankkia perusvalmiudet projektipäällikön tehtäviin myös monimuotovalmennuksena! 

Saat kattavan ja käytännönläheisen starttipaketin projektijohtamisen menetelmiin ja toimintatapoihin. Muille projektissa toimiville valmennus sopii systemaattisen kokonaiskuvan hankkimiseen projektijohtamisen perusasioihin sekä S-ryhmässä käytettävään projektiohjeistuksen mukaiseen toimintatapaan. 

Kenelle

S-ryhmän alueosuuskauppojen, tytäryhtiöiden tai SOK:n yksiköiden projektipäälliköille tai kaikille, jotka haluavat kattavan kokonaiskuvan projektijohtamisen perusasioista, projektityöskentelystä S-ryhmässä ja S-Projektimallista.

Osallistujalla on hyvä olla jonkin verran perustietoja jo projektinjohtamisesta ja S-projektimallista, joita on voitu hankkia työkokemuksen, valmennuksen ennakkotehtävät huolellisesti tehden tai Tuloksellinen projektityöskentely -valmennuksen kautta. Suosittelemme kuitenkin, että näiden valmennusten käymisen välillä on vähintään ½ vuotta.  

Tavoitteet ja hyödyt

Valmennuksen tavoitteena on:

 • antaa perusvalmiudet toimia projektipäällikkönä
 • antaa perustiedot projektityöskentelystä ja motivoida osallistujia hyödyntämään hyviä projektityötapoja ja menetelmiä omissa tehtävissään
 • perehdyttää opiskelijat perehdyttää osallistujat projektin elinkaareen ja keskeisiin tehtäviin elinkaaren eri vaiheissa
 • syventää ymmärrystä S-ryhmän projektimallin periaatteista ja sen tarkoituksenmukaisesta käytöstä
 • opettaa käytännöllisiä projektinjohtamismenetelmiä soveltamalla niitä omiin projekteihin

Osallistujana saat laajan, käytännönläheisen paketin projektijohtamisen menetelmistä ja toimintatavoista, jotka ovat hyödyllisiä S-ryhmän projekteissa. Ymmärrät yhteistyön, osallistamisen ja viestinnän merkityksen projektin onnistumisen kannalta samoin kuin opit S-ryhmän projekteja ja kehittämistä koskevan ohjeistuksen pääperiaatteet ja keskeiset käytännöt. Tunnistat projektin haastavuuden ja voit toteuttaa tarpeen mukaista johtamista. Opit myös käytännössä tekemään keskeisiä projektisuunnitteluun ja ohjaukseen kuuluvia asioita osallistujien todellisiin projekteihin liittyvien työstöjen ja keskustelujen kautta.

Liiketoiminnalle tärkeissä projekteissa onnistutaan ja asetetut tavoitteet niissä saavutetaan entistä paremmin, kun osallistuja hankkii projektinjohtamisen perustiedot ja taidot.  Valmennuksessa työstetään aitoja caseja ja parhaita käytäntöjä jaetaan muiden osallistujien kesken. Projektien hyödyt saadaan varmemmin liiketoiminnan käyttöön, sillä osallistujat saavat hyvää näkemystä oman työskentelyn ja projektityötapojen kehittämiseen omassa organisaatiossaan. 

Sisältö

  Valmennuksessa käydään läpi projektin elinkaaren vaiheet ideasta suunnittelun kautta toteutukseen ja päättämiseen. Käytännönläheinen valmennus koostuu itse- ja vertaisopiskelusta kanssaoppijoiden kanssa yhteisessä työtilassa, sekä aktiivisesta työpajapäivästä todellisten projektikeissien ympärillä. Työpajan jälkeen osallistujalla on mahdollisuus kokeilla opittuja menetelmiä omaan projektiin ja saada valmentajalta henkilökohtaista palautetta.

   Itseopiskelukokonaisuudessa tutustutaan projektijohtamisen periaatteisiin, projektin organisointiin ja projektisuunnittelun merkitykseen. Samoin tutustutaan S-ryhmän käytössä oleviin projektitoimintaa ja kehittämistä koskeviin ohjeisiin. 

    Työpajapäivän aikana harjoitellaan osallistavia ja sitouttavia ryhmätyömenetelmiä, joita voidaan hyödyntää projektien tarkemmassa suunnittelussa, seurannassa ja ohjauksessa. Yhdessä harjoiteltavia asioita ovat mm. projektin laajuuden, aikataulun, resurssien ja kustannusten suunnittelu, riskienhallinta ja viestintäsuunnitelman laatiminen. Samoin harjoitellaan mm. projektin valmiusasteen arviointia ja siihen perustuvaa raportointia ja ennustamista.

    Alkamisajankohta

    Maanantai 24.8.2020 (Orientaatio, Teams)

    Valmennusjaksot

    24.8.2020, Orientaatio, Teams
    16.9.2020, Työpajapäivä
    1.10.2020, Yhteenveto, Teams

    HUOM! Valmennukseen kuuluu olennaisena osana Teamsit, joten kalenteroithan ne samalla tavoin kalenteriisi kuin lähipäivänä toteutettavan työpajapäivänkin!

    Ilmoittautuminen

    Valmennukseen ilmoittautumiset viimeistään kuukautta ennen valmennuksen ajankohtaa osoitteeseen minna.niemela@sok.fi. 

    Lisätietoja

    Valmennus toteutetaan yhteistyössä Adapron (ent. Suomen Projekti-Instituutti) kanssa. 

    Adapro (ADAptive PROfessionals) kehittää strategian toimeenpanon johtamismenetelmiä pohjautuen kansainvälisiin standardeihin ja käytäntöihin. Lisäksi se kehittää projektiliiketoimintaa eli asiakastoimitusprojektien menetelmiä ja siihen liittyvää osaamista.

    Lisätietoja: www.adapro.fi


    Haluatko lisätietoja?

    Minna Niemelä
    Projektipäällikkö
    minna.niemela@sok.fi
    +358 10 76 82911

    ”Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.”
    – Oscar Wilde

    Lisätietoa valmentajasta

    Lisätietoa valmennuksista

    Ilmoittautumisohje ja peruutusehdot

    Tutustu Hertta-ilmoittautumisohjeeseen sekä hinta- ja peruutusehtoihin.

    Lue lisää

    Usein kysytyt kysymykset

    Löydä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

    Lue lisää

    Toimialakohtaiset kehityspolut

    Mikä on sinun seuraava askeleesi? Kurkkaa kehityspolut.

    Lue lisää

    Valmennuskumppanit

    Jollaksen monipuoliset valmennuskumppanit palveluksessasi.

    Lue lisää

    Ota yhteyttä

    Ota yhteyttä