Jollas InstituuttiValmennukset > Ihmisten johtaminen projekteissa (Peili)

Ihmisten johtaminen projekteissa (Peili)

Haluatko saada käytännön työkaluja toimivan tiimin johtamiseen ja tiimeissä työskentelyyn? Tarvitsetko keinoja ihmisten motivoimiseen, luottamuksen rakentamiseen, palautteen antamiseen ja hankalien tilanteiden ratkaisemiseen?

Kenelle

Projektipäälliköille, projektihenkilöstölle, ketterissä kehitystiimeissä ja itseohjautuvissa tiimeissä työskenteleville ja myös muille erilaisissa johtamistehtävissä työskenteleville, jotka tarvitsevat käytännöllisiä välineitä ihmisten / tiimin johtamiseen, motivointiin ja neuvottelutilanteisiin projekteissa.

Tavoitteet ja hyödyt

Oppia tunnistamaan ihmisten erilaisia käyttäytymiseen liittyviä vahvuuksia sekä saada käytännön työkaluja toimivan tiimin johtamiseen ja tiimeissä työskentelyyn. Kehittää omia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojasi sekä saada keinoja ihmisten motivoimiseen, luottamuksen rakentamiseen, palautteen antamiseen ja hankalien tilanteiden ratkaisemiseen. Valmennuksen aikana saamasi PEILITM -käyttäytymisprofiilin sisältämät kolme henkilökohtaista palautetta toimivat hyödyllisinä itsesi ja muiden johtamisen välineinä jatkossa.

Tutustu Peili™ käyttäytymisprofiiliin

Sisältö

Aktiivista pari- pienryhmätyöskentelyä käytännöllisin harjoituksin osallistujien oman työn ja kokemusten näkökulmasta ratkaisukeskeisellä ja tavoitteellisella asenteella. Soveltamisjakso päivien välillä toteutetaan Howspace-oppimisympäristössä sisältäen tehtäviä ja opitun soveltamista omaan työhön. 

Projektipäällikön johtamisroolin elementit liitetään projektijohtamisen viitekehykseen:  

Lähipäivien sisältö:

  • Mitä on johtajuus? (erilaisten johtamistyylien hyödyntäminen, mistä projektipäällikkö saa auktoriteettinsa, itsetuntemus johtamisessa)
  • Ryhmän johtamisen ydinasiat (lainalaisuudet projektiryhmän toiminnassa, ryhmän rakenteisiin vaikuttaminen, mitä projektipäällikön kannattaa tehdä ryhmän kehittymisen eri vaiheissa)
  • Käyttäytymistyylit (erilaisuus, sosiaaliset käyttäytymistyylit, tyylien vahvuudet ja haasteet projektityöskentelyssä, Peili-palaute eli oma käyttäytymistyyli)
  • Käyttäytymistyylien hyödyntäminen vuorovaikutustilanteissa (kuinka erilaiset ihmiset haluavat tulla johdetuksi, kuinka motivoida erityylisiä ihmisiä)
  • Käyttäytymistyylien hyödyntäminen projekteissa ja tiimityössä (tasapainoinen ja erilaisuutta vahvuutena hyödyntävä tiimi, erilaisuuden hyödyntäminen projektin eri vaiheissa)
  • Luottamuksen rakentaminen projektiryhmässä/tiimissä (luottamus onnistuneen yhteistyön pohjana, luottamuksen rakentamisen keinot, viestintä, Peili-luottamuspalaute – omat luottamuksen rakentamisen keinoni, projektipäällikön henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämisalueet luottamuksen rakentajana)
  • Joustava käyttäytyminen (muutos uhka vai mahdollisuus, toiminta muuttuvissa tilanteissa, Peili-kohtaamiskykypalaute – miten toimin toisten tyylisten ihmisten kanssa)
  • Konfliktit ja hankalat tilanteet projektiympäristössä (palautteen antaminen palkitsemisen välineenä ja ristiriitojen ehkäisijänä, tehoton viestintä väärinkäsitysten ja väärien uskomusten takana, ristiriitatilanteiden analysointi ja ratkaisumallit)

Alkamisajankohta

Torstai 26.11.2020

Valmennusjaksot

Torstai 26.11.2020 ja keskiviikko 2.12.2020

Ilmoittautuminen

Yrityksen käytäntöjen mukaisesti sähköpostitse osoitteeseen minna.niemela@sok.fi.

Lisätietoja

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Adapron (ent. Suomen Projekti-Instituutti) kanssa. 

Adapro (ADAptive PROfessionals) kehittää strategian toimeenpanon johtamismenetelmiä pohjautuen kansainvälisiin standardeihin ja käytäntöihin. Lisäksi se kehittää projektiliiketoimintaa eli asiakastoimitusprojektien menetelmiä ja siihen liittyvää osaamista.

Lisätietoja: www.adapro.fi


Haluatko lisätietoja?

Minna Niemelä
Projektipäällikkö
minna.niemela@sok.fi
+358 10 76 82911

”Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.”
– Oscar Wilde

Lisätietoa valmentajasta

Lisätietoa valmennuksista

Ilmoittautumisohje ja peruutusehdot

Tutustu Hertta-ilmoittautumisohjeeseen sekä hinta- ja peruutusehtoihin.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Toimialakohtaiset kehityspolut

Mikä on sinun seuraava askeleesi? Kurkkaa kehityspolut.

Lue lisää

Valmennuskumppanit

Jollaksen monipuoliset valmennuskumppanit palveluksessasi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä