Jollas InstituuttiValmennukset > Finanssialan ammattitutkinto

Finanssialan ammattitutkinto

Kehity rahoitus- ja vakuutusalan ammattilaiseksi! Valmennus syventää osaamistasi S-Pankin toiminnoista, lisää ammattitaitoasi sekä tuo varmuutta työhösi. Valmennuksen sisällöissä huomioidaan kautta linjain S-Pankin erityispiirteet osana Suomen rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita. 

Kenelle

Finanssialan ammattitutkinto on työssä käyville aikuisille suunnattu näyttötutkinto. Tutkintoon valmistava koulutus on suunnattu S-Pankki-työtä tekeville henkilöille, jotka tarvitsevat työssään laajaa tietämystä finanssialasta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää perustaitoja S-Pankin toiminnasta. 

Tavoitteet ja hyödyt

Tutkinnon suorittajan osaaminen myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä vahvistuu koulutuksen myötä. Suorittaja oppii ymmärtämään toimintaan vaikuttavia ulkopuolisia tekijöitä ja koulutus antaa valmiuksia itsenäisempään ja asiantuntevampaan työskentelyyn. Valmennus antaa hyvät valmiudet toimia S-Pankin eri tehtävissä sekä kehittää omaa ammattitaitoa. Tutkinnon suoritettuaan, opiskelija saa yleisen hakukelpoisuuden jatko-opintoihin. 

Jollas Instituutin ja Markkinointi-instituutin yhteistyössä järjestämä koulutus on räätälöity S-Pankin asiantuntijoiden kanssa.

Tutkinnon suoritettuasi saat yleisen hakukelpoisuuden jatko-opintoihin.

Sisältö

Koulutuksessa kartoitetaan finanssialan toimintaa sekä syvennytään S-Pankkiin, sen toimintaan ja rooliin
S-ryhmässä. Koulutuksen aikana syvennytään mm. suomalaiseen pankkitoimintaan ja tuloksen muodostumiseen, asiakkuuksien hoitamiseen sekä säästämisen ja sijoittamisen kokonaisuuteen. Tutustut syvällisesti mm. S-Pankkiin ja sen rooliin S-ryhmässä, pankkitoimintaa sitoviin lakeihin, ohjeisiin ja säädöksiin. Sisällössä huomioidaan S-Pankin erityispiirteet osana Suomen finanssimarkkinoita.

Näyttötutkinnossa ei ole tenttejä, vaan suoritat tutkinnon osoittamalla osaamisesi työtehtävissäsi. Arvioijat tulevat omasta työyhteisöstäsi ja oppilaitoksesta. Tutkinto koostuu kolmesta tutkinnon osasta: pakollisesta Asiakkuuksien hoitaminen finanssialalla sekä valinnaisista osista, joista S-pankin osallistujille on valittu Säästämisen ja sijoittamisen palvelut ja Päivittäiset pankkiasioinnin palvelut

Valmistava koulutus toteutetaan Opetushallituksen hyväksymien Finanssialan ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisesti. 

Valmennuspalautteet

"Tasokas ja sopivan haastava valmennus. Valmentajat ja luennoitsijat olivat innostavia ja ilmapiiri hyvä, avoin ja kannustava. Normaalielämään sidotut esimerkit tukivat hyvin teoriaa."

"Osaamiseni syveni, ja hyvin valitut luennoitsijat pitivät mielenkiinnon yllä. Ryhmäytyminen muiden tutkinnon suorittajien kanssa oli myös hienoa."

"Käsitykseni finanssialasta on nyt laajempi kuin aikaisemmin. Ennakkotehtävät tukivat hyvin opiskelua."


Valmennusjaksot

5 x 2 päivää

Valmennuksen kokonaiskesto on noin 12 kk. 

Ilmoittautuminen

Valmennukseen ilmoittaudutaan yrityksen käytäntöjen mukaisesti Hertassa.


Haluatko lisätietoja?

Jari Ahtiainen
Projektipäällikkö
jari.ahtiainen@sok.fi
+358 10 76 82934

"Kun asioita katsoo eri näkökulmista, oppii ymmärtämään kokonaisuuksia - toisia ihmisiä ja heidän tekemisiään."

Lisätietoa valmentajasta

Lisätietoa valmennuksista

Ilmoittautumisohje ja peruutusehdot

Tutustu Hertta-ilmoittautumisohjeeseen sekä hinta- ja peruutusehtoihin.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Toimialakohtaiset kehityspolut

Mikä on sinun seuraava askeleesi? Kurkkaa kehityspolut.

Lue lisää

Valmennuskumppanit

Jollaksen monipuoliset valmennuskumppanit palveluksessasi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä