Jollas InstituuttiValmennukset > Esimiesten perusvalmennus

Esimiesten perusvalmennus

Hyvä esimiestyö vaatii samanaikaisesti niin jämäkkyyttä ja toimeenpanokykyä kuin ihmisten innostamista, hengen luomista ja esimerkillä johtamista. Esimiesten perusvalmennus on uudistettu tiiviissä yhteistyössä alueosuuskauppojen kanssa vastaamaan entistä paremmin liiketoiminnan johtamistarpeisiin.

Kenelle

Esimiesten perusvalmennus on suunnattu liiketoiminnan yksiköiden esimiestehtäviin suuntautuville henkilöille ja aloitteleville esimiehille.

Tavoitteet ja hyödyt

Valmennuksen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet johtaa yksikön suoritusta ja henkilöstöä tuloksellisesti sekä kehittyä esimiehenä S-ryhmässä.

Valmennus antaa kokonaiskuvan siitä, mitä S-ryhmässä odotetaan laadukkaalta esimiestyöltä ja mistä tekijöistä koostuu hyvinvoiva ja tuloksellinen työyhteisö. Oppimisprosessi toteutetaan monimuotoisesti Jollas-lähijaksoilla suoritettavan lähiopiskelun, valmennussivustoilla käytävien keskustelujen, verkko-opiskelun ja ammattikirjallisuuden muodossa. Oma kokonaiskehittyminen ja perehtyneisyys osoitetaan valmennuksen valmennuksiin kuuluvissa kehittämistehtävissä, joiden suorittaminen on edellytyksenä suoritusmerkinnän saamiseksi.

Sisältö

Uudistettuun valmennuskokonaisuuteen on lisätty oppijakeskeisyyttä ja henkilökohtaistamista. Hyvällä pohjaosaamisella luodaan perusta arjen sujuvalle ja laadukkaalle esimiestyölle.

Esimiesten perusvalmennus on suunniteltu valmentamaan S-ryhmän vähittäiskaupan esimiehiä, jotka rakentavat tulevaisuuden liiketoimintaa."Empparin" keskeistä sisältöä ovat oman liiketoimintaalueen, ketjutoiminnan ja toimipaikan ymmärrys ja tuntemus, asiakaslähtöinen esimiestyö, kannattava toiminta, myymäläprosessit sekä omien esimiesvalmiuksien kehittäminen. Viimeksi mainittu on mahdollista, kun Esimiesten perusvalmennukseen lähtijällä on jo hyvin hallussaan myymälässä työskentelyn perustiedot ja taidot.

Valmennus antaa sinulle esimiestyössä tarvittavat perusvalmiudet. Keskeisimpinä valmennussisältöinä ovat oman liiketoiminta-alueen, ketjutoiminnan ja toimipaikan tuntemus, ymmärrys liiketoiminnan suunnittelusta talouden tunnuslukujen pohjalta sekä myymäläprosessien laadun ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen. Oman esimiesroolin ja identiteetin rakentaminen toimii valmennuksen kantavana teemana.

Valmennuspalautteet

"Valmennus oli hyvin suunniteltu. Lähdimme liikkeelle tavoitteista. Sain ajatuksia omaan kehittymiseeni ja siihen, kuinka kehittyä esimiehenä."

"Taas kerran hieno ja avoin ilmapiiri sekä mielenkiintoiset ja työn sekä oppimisen kannalta tärkeät aiheet. Monet asiat näkee omalla työpaikalla uudella tavalla ja ne tulevat toivottavasti hoidettua paremmin."

"Valmennus herätti paljon ajatuksia siitä, miten omaa tekemistä ja osaamista voi kehittää ja millainen itse on esimiehenä. Sain paljon ideoita ja uusia näkemyksiä siihen, miten tuttuja asioita voi tehdä uudella tavalla ja näin kehittää sekä itseä että omaa työympäristöä. Yksiköiden esittelyt olivat hyvä tapa tutustua toisiin paremmin. Niiden avulla oppi paljon uutta eri toimenkuvista sekä tavoista toimia."

Alkamisajankohta

Kevät 2020: 17.3.2020
Syksy 2020: 29.9.2020

Valmennusjaksot

Kevät 2020:
1. jakso 17.-19.3.2020
2. jakso 26.-28.5.2020
3.jakso 11.-13.8.2020
4.jakso 3.-5.11.2020

Syksy 2020:
1. jakso 29.9.-1.10.2020
2. jakso 24.11.-26.11.2020
3. jakso 26.1.-28.1.2021   
4. jakso 13.4.-15.4.2021

Ilmoittautuminen

PeCun Oppiminen-osiossa yrityksen käytäntöjen mukaisesti. Mikäli yrityksellä ei ole PeCua käytössä, ilmoittautumiset tehdään sähköpostitse suoraan valmentajalle (marika.aalto@sok.fi).


Haluatko lisätietoja?

Marika Aalto
Valmentaja
marika.aalto@sok.fi
+358 10 76 80152

"Kipinästä liekkeihin!"

Lisätietoa valmentajasta

Lisätietoa valmennuksista

Ilmoittautumisohje ja peruutusehdot

Tutustu Hertta-ilmoittautumisohjeeseen sekä hinta- ja peruutusehtoihin.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Löydä vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lue lisää

Toimialakohtaiset kehityspolut

Mikä on sinun seuraava askeleesi? Kurkkaa kehityspolut.

Lue lisää

Valmennuskumppanit

Jollaksen monipuoliset valmennuskumppanit palveluksessasi.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä