TULOSTA VALMENTAVALLA johtajuudella

Satakunnan Osuuskaupan uudessa johtamiskulttuurissa osaamisen kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen on jokaisessa yksikössä koko esimiestiimin vastuulla. Mara-toimialalla uutta kulttuuria pohjustettiin esimiesten myynnin johtamisen valmennuksilla.

”Havaitsimme, että päälliköiden ja esimiesten työkalupakista puuttuu valmentajan taitoja. Lähdimme kehittämään niitä toimialan johtoryhmän ja Jollaksen yhdessä Satakunnan tarpeisiin räätälöimällä Valmentava johtajuus -valmennuksella. Tavoitteena on myös, että pystymme jatkossa itse kasvattamaan omat esimiehemme. Mukana oli myös Jollaksen valmennusyhteistyökumppani Muutospiste Oy”, toimialajohtaja Pekka Kakko kertoo.

"Kun havaitsimme, että päälliköiden ja esimiesten työkalupakista puuttuu valmentajan taitoja, lähdimme kehittämään niitä toimialajohtoryhmän ja Jollaksen yhteistyöllä.”

Hän on tyytyväinen siihen, mitä valmennuksella on saatu aikaan.

”Arjen tekemisen johtaminen ja työnjako toimipaikoissa on mennyt selvästi eteenpäin. Esimiehet saavat yhdessä enemmän aikaan, mikä näkyy ennen muuta parantuneena tuloksellisuutena. Samanaikaisesti esimiestyön arvosana nousi kiitettävälle tasolle huolimatta mara-toimialalla käydyistä yt-neuvotteluista. Myönteisenä näen myös sen, että henkilöstöllä on nyt entistä enemmän halukkuutta työnkiertoon ja työtehtävien muutoksiin.”

Oivalluttava prosessi

Pekka Kakon mielestä valmennusprosessi oli oivalluttava niin valmennuksessa mukana olleille osuuskauppalaisille kuin Jollaksen valmentajille. Prosessin aikana nousi esille useita asioita, jotka otettiin mukaan valmennusohjelmaan.

”Opimme lisää itsestämme sekä valmentavista menetelmistä ja työkaluista. Valmiiksihan tässä ei tulla, mutta jäljelle jäi halu osata vielä enemmän sekä tulla entistä paremmaksi valmentavaksi esimieheksi ja johtajaksi. Suosittelen vastaavaa valmennusta muillekin ja nimenomaan osuuskaupan tarpeisiin räätälöitynä.”

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä