TEHOKKAITA TULOKSIA prosesseja kehittämällä

Kun S-Pankin Operaatiot-yksikkö lähti kehittämään ja tehostamaan prosessejaan, se otti heti projektin asettamisvaiheessa yhteyttä Jollakseen.

”Tarvitsimme apua tavoitetilamme kirkastamiseen sekä meille parhaan yhteistyökumppanin etsimiseen. Tavoitteena oli lisäksi synnyttää yksikköömme prosessien jatkuvan kehittämisen kulttuuri sekä jalkauttaa syntyneet toimintamallit osaksi päivittäistä tekemistä”, johtaja Sanna Holm ja projektipäällikkö Laura Hiltunen kertovat.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin ja kuvattiin nykyisten prosessien kulku ja käytössä olevat ohjeistukset. Toisessa vaiheessa tunnistettiin, valittiin ja priorisoitiin kehityskohteet. Tämän jälkeen eri prosesseille määriteltiin tavoitetilat ja laadittiin toimenpidesuunnitelmat prosessien kehittämiseksi.

”Jollas auttoi näkemään asioita ulkopuolisin silmin, ammattimaisesta ja objektiivisesta näkökulmasta.”

”Löydettyjen kehityskohteiden avulla prosessien tehokkuus ja laatu paranevat monin tavoin. Olemme lyhentäneet läpimenoaikoja ja samalla vähentäneet oman työmme määrää. Pääsemme myös parantamaan asiakasviestintäämme. Lopputuloksena uskomme asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden paranevan. Myös tavoitteemme jatkuvan parantamisen kulttuurista on saanut tuulta alleen.”

Työkalupakki projektityöskentelyyn

Holm ja Hiltunen pitävät hyödyllisenä oivalluksia, jotka yksikkö on saanut projektityöskentelystä ja prosessien kehittämisestä kaiken kaikkiaan. Käytössä on nyt työkalupakki prosessien kehittämistä varten.

”Jollaksen mukanaolo toi alusta asti projektiin ammattimaisen ja objektiivisen näkökulman. Pääsimme pohtimaan kysymyksiä, jotka eivät muuten ihan heti olisi tulleet mieleen. Jollas suositteli meille yhteistyökumppaniksi Sales Energyä, jolla on kattava kokemus toiminnan kehittämisen menetelmistä ja työkaluista. Tämä on osoittautunut meille oikeaksi ja hyväksi valinnaksi."

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä