PARAS JA NOPEIN väylä esimieheksi – Esimiesten perusvalmennus

”Osuuskaupat tarvitsevat jatkuvasti uusia ja potentiaalisia esimiehiä. Esimiesten perusvalmennus, tuttavallisemmin emppari, on paras ja sangen nopea tie osaaville ja motivoituneille asiakaspalvelun ammattilaisille edetä esimiestehtäviin. Vuonna 2014 meillä PeeÄssässä valmennuksen suoritti seitsemän henkilöä, jotka olivat työskennelleet Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa, Sokoksella ja ABC-liikenneasemilla joko meillä tai naapuriosuuskaupoissa”, kenttäpäällikkö Sirpa Suhonen kertoo.

Valmennuksen keskeistä sisältöä ovat oman liiketoiminta-alueen, ketjutoiminnan ja toimipaikan tuntemus, asiakaslähtöinen esimiestyö, kannattava toiminta, myymäläprosessit sekä omien esimiesvalmiuksien kehittäminen. Viime mainittu on mahdollista, kun emppariin lähtijällä on jo hyvin hallussaan myymälässä työskentelyn perustiedot ja -taidot.

”Esimiesten perusvalmennus on paras ja nopein keino kasvattaa osuuskauppaan tulevia esimiehiä.”

Kehittämistöistä hyötyy koko osuuskauppa

Oman kehittymisensä ja osaamisensa jokainen opiskelija osoittaa kehittämistyössä, jonka hän tekee omalle organisaatiolleen.

”Paitsi omaa yksikköä, nämä työt hyödyttävät hyvin käytännönläheisinä ja suoraan liiketoiminnan ajankohtaisiin tarpeisiin tehtyinä myös ketjuja ja koko osuuskauppaa. Meillä aiheita ovat olleet mm. omavalvonnan kehittäminen, pienmyymälän kulujen hallinta, asiakaspolkumittauksen hyödyntäminen, paistopisteiden parhaat toimintamallit, Facebookin käyttö mainonnassa sekä toimipaikan oikean liikeidean valinta”, Sirpa kuvailee aiheiden monipuolisuutta. Kaikista töistä on ollut selvää ja jopa mitattavissa olevaa hyötyä.

Emppariopinnot koostuvat neljästä lähiopiskelujaksosta, verkko-opiskelusta, ammattikirjallisuudesta sekä oppimistehtävistä ja lopputyöstä. Peeässässä lähiopiskelujaksot toteutettiin paikallisesti, jolloin etuna on mm. sisällön tarkka räätälöinti.

Opiskelijan oman tutorin roolia Sirpa pitää erittäin tärkeänä. Hänen tulee osata haastaa, vaatia ja tukea sekä toimia tiiviissä yhteistyössä Jollaksen kanssa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä