“YKSILÖIDEN johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on avainasemassa, jotta pärjäämme tulevaisuuden haasteissa”

Uskallan, arvostan ja toteutan ovat lupaukset, joiden tarkoituksena on yhtenäistää s-ryhmäläistä johtamista, antaa jokaiselle esimiehelle periaatteet joihin nojata työssään, sekä luoda perusta johtamisen kehittämiselle. Osuuskauppa Maakunnassa lupaukset on tänä syksynä nostettu jälleen tarkasteluun.

Kun johtamislupausten toimeenpano vuonna 2017 starttasi, Osuuskauppa Maakunnassa johtamislupauksia työstettiin ensimmäisenä johtoryhmän voimin. Nyt vuotta myöhemmin lupaukset on jälleen nostettu tarkempaan syyniin ajankohtaisena ja tärkeänä aiheena. Syksyn aikana myös Maakunnan esimiehet ovat päässeet työstämään aiheita työpajojen merkeissä. 

- Nyt kun vuosi on kulunut, on ajankohtaista käydä läpi johtamislupausten tämän hetkistä tilaa ja vaikuttavuutta. Koimme tarpeelliseksi kirkastaa ja toiminnallistaa lupauksia edelleen ja siksi palaamme aiheeseen vahvasti tänä syksynä. Haemme tietoisuuden vaikuttavuuden lisäystä johtamisen onnistumisen kannalta tärkeisiin asioihin, kertoo Maakunnan toimitusjohtaja Hannu Pelkonen

Virallinen potretti Maakunnan toimitusjohtaja Hannu Pelkosesta.

Yksilöiden osaamisen kehittäminen avainasemassa 

Maakunnan arjessa johtamislupauksilla on valtava merkitys johtamisen jatkuvan kehittämisen mahdollistamisen kannalta. 

- Johtamislupaukset edustavat meillä eräänlaisia checkpointteja. Niiden avulla voimme kukin yksilönä sekä organisaatioina arvioida johtamisemme laatua ja toteutumista arjessa. Näiden pohjalta pystymme taas tekemään tarvittavia kehittämistoiminpiteitä, Hannu kertoo. 

Esimiestyön kehittäminen on Maakunnassa yksi strategian keskeisistä painopistealueista. Esimiestyöhön ja johtamiseen tullaan panostamaan jatkossa vuosittain teeman ympärille rakennetuin kehittämis- ja valmennusohjelmin, joihin johtamislupaukset luonnollisesti nivoutuvat. 

- Kaiken kaikkiaan on hyvä ymmärtää, että johtaminen konkretisoituu yksilöiden toiminnan kautta. Siksi juuri yksilöiden johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on avainasemassa, jotta tulemme pärjäämään hyvin tulevaisuuden haasteissa, Hannu sanoo.
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä