VIRETTÄ duuniin!

Hyvä esimies joka ikiselle hok-elantolaiselle - tämä on lupaus, jonka HOK-Elanto haluaa työntekijöilleen antaa. Viime keväänä käynnistyneellä Virettä duuniin -hankkeella rakennetaan entistä parempaa työtyytyväisyyttä koko henkilökunnalle.

On olemassa todellisia huippuesimiehiä. He jaksavat hyvin hektisessä arjessa ja ovat osaavia. Heidän toimipaikassaan koko henkilökunnan on ilo tehdä töitä; ja se näkyy työtyytyväisyystutkimuksessa. Koska henkilökunnalla on hyvä fiilis, se tarttuu myös asiakkaisiin - ja sen puolestaan huomaa asiakastyytyväisyydestä. Lisäksi asiakkaat palaavat ilolla toimipaikkaan, ja se näkyy myynnissä. Kaikki tyytyväisiä!

Mutta miten sitten toistaa tämä sama positiivinen kehä kaikissa muissakin toimipaikoissa? Koko yrityksen tasolla ei tietysti riitä, että hyvä meininki on joissain toimipaikoissa, vaan tilanteen pitää olla yhtä hyvä joka ikiselle työntekijöille. Tämä on juuri nyt keskeisenä kehittämisen kohteena HOK-Elannossa.

- Tutkimusten perusteella esimiestyön laatu vaikuttaa hyvin merkittävästi työtyytyväisyyteen. Esimiestyössä on havaittu epätasalaatuisuutta, eikä tilanne saa olla niin. Haluamme, että voimme luvata joka ikiselle hok-elantolaiselle hyvän esimiehen. Juuri se on mittavan Virettä duuniin -hankkeemme yksi tärkeä tavoite, työhyvinvointipäällikkö Marja Kuusisto painottaa.

Kaikki lähtee strategiasta

Virettä duuniin -hankkeen juuret lähtevät syvästi HOK-Elannon strategiasta, jossa työtyytyväisyyden parantaminen on yksi keskeisistä strategisista tavoitteista. Strategiaan kirjaamisella on merkitystä: tällöin on yksiselitteisesti tuotu esiin, että tämä on asia, johon on koko talon laajuudella sitouduttu.

- Virettä duuniin -kokonaisuudessa on kolme erityistä painopistealuetta: esimiestyö, työyhteisöt sekä työntekijät. Jokaiseen näistä on kirjattu keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet. Kyseessä on siis hyvin laaja hyvinvoinnin hanke, jota edistetään yhtä aikaa monella tavalla, Marja Kuusisto kuvailee.

Painopistealueiden määrittelyn jälkeen HOK-Elanto kartoitti valmennuskokonaisuuksia tarjoavat toimijat. Luontevaksi yhteistyökumppaniksi löytyi Jollas Instituutti, jonka kanssa istuttiin alas hankkeen tiimoilta ensimmäistä kertaa loppuvuonna 2016.

- Oli olennaisen tärkeää, että saimme hankkeeseen ammattitaitoisen yhteistyökumppanin, joka aidosti ymmärtää meidän arkemme. Kouluttajien on tunnettava meidän maailmamme ja toimipaikkojen arki. Tämän tahon löysimme Jollaksesta - ja projektiamme Jollaksessa vetävä Minna Lindroos tekee hienoa työtä, Marja Kuusisto kiittää.

 

 

Yksilöllisellä valmennuspolulla

Jokaisen HOK-Elannon esimiehen Virettä duuniin -polku käynnistyy ensin kahden päivän Peili™-valmennuksella. Tämän jälkeen edetään esimiesten täsmävalmennusmallin mukaisesti: käydään oman esimiehen kanssa osaamiskeskustelu, tutkitaan yhdessä läpi Peili™-raporttia ja mietitään henkilön omia vahvuuksia ja kehitystarpeita. Jokaiselle esimiehelle syntyy oma kehittymissuunnitelma, jonka perusteella valitaan täsmävalmennustarjottimelta juuri tämän henkilön tarpeisiin sopiva valmennus. Samalla mietitään myös muita toimenpiteitä, kuten coachingia kehittymistä tukemaan. Valmennusten tavoite on panostaa esimiehen osaamisen ja hyvinvointiin.

- Polkuun on kytketty myös tiivis seuranta, joka on tehty yhdessä eJollaksen kanssa. Palautetta valmennuksen etenemisestä antaa valmennettava itse sekä hänen alaisensa ja esimiehensä.

Kahden vuoden aikana yhteensä 500 HOK-Elannon esimiestä ja tiiminvetäjää käy läpi tämän yksilöllisen valmennuksen. Ensimmäiset valmennukset käynnistettiin viime keväällä, ja viimeiset osallistujat aloittavat polkunsa syksyllä 2018. 

- Tämä on HOK-Elannon ensimmäinen kaikkia esimiehiä koskeva valmennushanke. Aikaisemmin esimiesvalmennuksia on toki toteutettu ketjukohtaisesti, mutta nyt annetaan yksilöllinen valmennus aivan kaikille esimiehille ja Prismojen tiiminvetäjille, Marja toteaa.

Työyhteisötaitoja tarvitaan

Esimiestaidot on työtyytyväisyyden yksi puoli - lisäksi kuitenkin tarvitaan myös toimivia työyhteisötaitoja sekä työntekijän omaa hyvinvointia.

- Osana Virettä duuniin -hanketta koko HOK-Elannon henkilökunta käy eJollaksessa työyhteisötaitojen verkkovalmennuksen. Aihe otetaan teemaksi myös kokouksiin, koulutuksiin ja kehityskeskusteluihin. Lisäksi vuodesta 2018 alkaen käynnistämme työvuosiperusteiset terveyskatsastukset, joiden ansioista työntekijöiden terveyttä ja työkykyä seurataan jatkossa säännöllisesti uran eri vaiheissa, Marja Kuusisto kertoo.

Yhdessä työterveyden kanssa jokaiseen toimipaikkaan koulutetaan myös oma ergonomialähettiläs, joka jatkossa toimii työkavereidensa lähimpänä opastajana terveiden ja turvallisten arjen työskentelytapojen pariin.

- Toivon, että nämä kaikki toimenpiteemme näkyvät meidän henkilökunnallemme ja tuovat positiivisia tuloksia arkeen, Marja Kuusisto painottaa.  

Teksti Krista Ahola
Kuvat Lari Lappalainen
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä