SATO kypsyy 2020-luvulla

Nykyajan tehokkaassa ja vahvassa S-ryhmässä ei kannata toimia 1990-luvulta peräisin olevilla järjestelmillä. SATO on S-ryhmän kaikkien aikojen suurin ohjausjärjestelmän muutos, joka uudistaa ja yhtenäistää toimintatapojen lisäksi vähittäiskaupan tietojärjestelmät vuoteen 2020 mennessä.

Kun S-ryhmä on viimeisten vuosikymmenten aikana kehittynyt, ja yritysrakenteissa ja organisaatioissa on tapahtunut muutoksia, on sen toimintaa tukevia järjestelmiä kehitetty vähitellen ajan mukana: on tehty päivityksiä ja hankittu uusia järjestelmiä. Kokonaisuus järjestelmien osalta on kuitenkin muodostunut pirstaleiseksi, ja osa järjestelmistä on peräisin jopa 90-luvulta. Aika on siis väistämättä ajamassa usean järjestelmän ohi.

- Esimerkiksi meillä on nykyisin vähittäiskaupassa yksi hankintaorganisaatio, jossa käytetään tilaamiseen kuitenkin kahta tilausjärjestelmää. Yhdeltä tavarantoimittajalta saatetaan tilata hankittavasta tuotteesta riippuen kahta erilaista järjestelmää käyttäen. Kokonaisuudessaan nykyisen pirstaloituneen järjestelmäkokonaisuuden käyttö, ylläpito ja erityisesti kehittäminen on hidasta, kankeaa ja kallista - ja siksi nyt on työn alla tämä mittava järjestelmäuudistus nimeltään SATO, hankepäällikkö Marko Komu taustoittaa.

SATO on S-ryhmän kaikkien aikojen suurin ohjausjärjestelmän muutos. Hankkeessa uudistetaan ja yhtenäistetään S-ryhmän vähittäiskaupan tietojärjestelmät täysin vuoteen 2020 mennessä. Mittava uudistustyö tehostaa S-ryhmän vähittäiskauppaa ja luo myös uusia mahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

- Tuleva muutos koskee kaikkia S-ryhmän vähittäiskaupan ketjuja eli marketkauppaa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppaa sekä liikennemyymälöitä ja rautakauppaa, Marko Komu toteaa.


eSATO - Jollas mukana muutoksessa

SATO-hankekokonaisuus muodostuu useammasta vuosien 2016–2020 aikana toteutettavasta projektista. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön uudet järjestelmät perustietojen hallinnan osalta alkaen syksyllä 2018; tämä vaihe ei vielä juurikaan näy myymälöille. Toisessa vaiheessa hanke laajenee toimitusketjuun, jolloin tapahtuu uuden järjestelmäkokonaisuuden ensimmäiset käyttöönotot jakelukeskuksissa ja myymälöissä. Viimeisessä vaiheessa vuonna 2019-2020 tehdään uusien järjestelmien levitys kaikkiin S-ryhmän vähittäiskaupan myymälöihin.

Jollas Instituutti on SATO-hankkeessa tiivisti mukana kartoittamassa uudistuksen luomia osaamistarpeita ja mm. luomassa digitaalisia valmennusratkaisuja, joilla yli 10 000 s-ryhmäläistä valmennetaan uuden järjestelmän sujuvaan käyttöön.

eSATO on digitaalinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa oppimisen ja tiedon saavutettavuuden ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

- eSATO-verkkokoulutukset rakentuvat kuvista, teksteistä, animaatioista, opetusvideoista, oppimisharjoitteista, testeistä, simulaatioista sekä mahdollisuuksien mukaan tarinallisista ja pelillisistä elementeistä. Aktiivinen vuorovaikutus ja vertaisoppiminen ovat myös olennaisessa roolissa digitaalisissa valmennusratkaisuissa. Lisäksi opiskelun etenemisen seuranta on helppoa sekä opiskelijalle itselleen että esimiehille, valmennuspäällikkö Henrik Ikonen kertoo.

 

Teksti Krista Ahola
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä