S-TALENT kietoo ajan ilmiöt S-ryhmä-kontekstiin

Monikanavaisuus & sen hyödyntäminen. Johdatko tiedolla vai tunteella? Miten strateginen ajattelu näkyy S-ryhmän arjessa? Millainen johtajuus synnyttää itseohjautuvuutta ja vastuunottoa? Ota johtajuuden uusimmat ismit osaksi johtamistasi!

S-Talentin toinen kausi käynnistyy elokuun viimeinen päivä. Valmennuskokonaisuus pureutuu S-ryhmän strategian toimeenpanoa tukeviin teemoihin kunkin aihealueen parhaiden asiantuntijoiden johdattamina. S-Talentin juju piilee sen räätälöitävyydessä kunkin omiin osaamistarpeisiin. Uudistu, kehity & laajenna ymmärrystäsi!

S-Talent haastaa S-ryhmän kokeneet johtajat / esimiehet / asiantuntijat pohtimaan omaa työminäänsä ja antaa välineen kehittää omaa toimintaa sekä samalla koko työyhteisöä. Valmennus toteutetaan yhteistyössä Talent Vectian kanssa.

Tuorein tieto / Uusia näkökulmia / Käytännön keinoja

31.8.-1.9.2017 Strateginen ajattelu ja toiminta

Miten onnistua tämän päivän kilpailutilanteessa ja samaan aikaan valmistautua tulevaisuuteen? Millainen strateginen pelikirja yrityksiltä löytyy, kun toimitaan kovatempoisessa digitaalisessa toimintaympäristössä? Strategia ei ole olemassa suunnitelmissa, vaan ihmisten työkäytänteissä. Millaista strategista ajattelua S-ryhmässä on nähtävissä ja miten ne näkyvät ihmisten arjessa?

AJATUSTEN HAASTAJANA: TUOMO TIILIKAINEN

28.-29.9.2017 Asiakaskokemus monikanavaisessa ympäristössä

Mitä kaikkea asiakkuusajatteluun kuuluu? Mistä muodostuu asiakaskokemus ja miten voimme edesauttaa hyvän asiakaskokemuksen muodostumista? Lähde herättelemään itseäsi ajankohtaisten esimerkkien, harjoitusten ja keskustelujen kautta.

AJATUSTEN HAASTAJANA: NIKLAS NEMLANDER

26.-27.10.2017 Toimeenpanokyky ja tiedolla johtaminen

Haluatko saada ymmärryksen siitä, mitä tiedolla johtaminen on, mitä sillä tarkoitetaan sekä miten se kytkeytyy toimeenpanokyvyn kehittämiseen? Mistä muodostuu tiedolla johtamisen perusta ja sen onnistumisen elementit? Jakso antaa oivalluksia ja ideoita siitä, miten voit kehittää omaa johtamistasi tiedon avulla.

AJATUSTEN HAASTAJANA: MIKKO KENNI

23.-24.11.2017 Valmentava johtajuus

Uuden ajan johtaminen edellyttää esimiehiltä kykyä aktivoida ja innostaa työntekijät oma-aloitteisiksi ja itsenäisiksi toimijoiksi ja kehittyjiksi. Millainen johtajuus synnyttää itseohjautuvuutta ja vastuunottoa? Miten esimiehenä saat ihmiset ratkomaan, innostumaan ja sitoutumaan? Miten saan ryhmäni motivaation ja potentiaalin parhaiten käyntiin?

AJATUSTEN HAASTAJANA: HANNA RAINIO

14.-15.12.2017 Muutoksen ja uudistumisen johtaminen

Jaksolla opit ymmärtämään muutosilmiöitä – miten ne vaikuttavat muutoksen johtamiseen? Yhdessä pohditaan muutoksen ja uudistumisen välisiä eroja ja yhtymäkohtia esimerkiksi valmentavaan johtamiseen. Kuulet, miten muut ovat johtaneet muutosta ja pääset tarkastelemaan omia, jo koettuja muutostilanteita, omia muutosjohtajuuden vahvuuksia ja kehityskohteita. Saat uusia näkemyksiä ja työkaluja tehokkaaseen muutoksen läpivientiin muutoksen eri vaiheissa.

AJATUSTEN HAASTAJANA: ELINA VÄLIMAA

11.-12.1.2018 Innovaatiotoiminta

Kasvutarinoissa korostuvat liiketoimintamalleihin liittyvät innovaatiot. Onko havainto teoreettinen, ja taustalla on aina tuote- tai palveluinnovaatio? Kuinka organisaation ideatiheyttä on lisätty muualla ja miten se tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa S-ryhmässä.

AJATUSTEN HAASTAJANA: TUOMO TIILIKAINEN

Ilmoittautuminen on käynnistynyt!

Lisätietoa
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä