Ruokamestarivalmennuksella voidaan lisätä palvelutoriosaajien joukon laajuutta

Jollas Instituutin järjestämä, ruokamestareille suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu myyjille, joilla on halua kehittää itseään ruokamyynnin ammattilaisina, tuoteryhmävastaaville, palvelutorivastaaville sekä  esimiehille. Valmennuksessa keskitytään palvelutorityön liiketoimintalähtöiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, ruokamyynti- ja markkinointiosaamisen lisäämiseen, asiakkaiden kohtaamiseen ja tarpeiden ymmärtämiseen sekä erilaisten ruokaratkaisujen tarjoamiseen.  

– Valmennuksen ansiosta osallistujat saavat varmuutta tekemiseensä ja ymmärtävät myynnin ja asiakaspalvelun merkityksen sekä eurojen että asiakaskokemuksen vinkkelistä, Jollas Instituutin valmentaja Mira Laaksonen selittää ja jatkaa. - Ja kun saadaan varmuutta omaan ruuanvalmistukseen, uskalletaan entistä paremmin opastaa ja palvella myös asiakkaita.

Valmennuksella voidaan myös lisätä haasteelliseksi koettua palvelutoriosaajien joukon laajuutta.
- Kentällä monet puhuvat siitä, kuinka hankalaa on saada tauottajia tai tuuraajia palvelutorille, kun rohkeutta tai osaamista siellä työskentelyyn ei monellakaan ole, Mira selittää ja jatkaa. - Ja jos joku sinne saadaankin, ei osaaminen ole silloin monestikaan toivotulla tasolla edes asiakkaiden palvelemisen näkökulmasta.

Ruokamestarivalmennukseen ovat osallistuneet Prisma Tornion pt-päällikkö Jyrki Koskinen ja Prisma Mikkolan palvelutiskillä neljättä vuotta työskentelevä Meri Kosonen. Molemmat ovat suorittaneet valmennuksen kunnialla loppuun.

Sekä Meri että Jyrki kertovat toteutuksen olleen hyödyllinen. - Opin paljon lisää ruuanlaitosta, esillepanosta sekä ketjun liikeideasta. Sain myös lisää varmuutta esiintymiseen erilaisten ryhmätöiden ansiosta, Meri kehuu valmennuksen sisältöä. - Lähijaksoilta ja etätehtävistä taas sain hyviä kehitysideoita työpaikalle. Esimerkiksi esillepanosta saan tasaiseen tahtiin kehuja siitä, miten hyvin olen siinä valmennuksen myötä kehittynyt.

-Tutkintotodistus tippui postiluukusta helmikuussa, Meri Kosonen kertoo.

– Tavoitteenani oli oppia ymmärtämään ja johtamaan uutta tuotealuetta pt-osastolla sekä oppia, miten palvelutori saadaan muutettua kilpailuvaltiksi. Valmennus antoi paljon vinkkejä ruuanlaittoon, omavalvontaan ja työryhmän ohjaamiseen. Uutta tietoa tuli myös valikoimien muodostamisesta ja hinnoittelusta, Jyrki taustoittaa omia odotuksiaan.

- Oman Prismani palvelutori on vahvistanut huomattavasti asemaansa kilpailijoihin nähden. Työntekijät ovat olleet motivoituneita ja kokeneet onnistumisia, kun valmennuksen myötä on tuotu lisää haasteita. Pelkkä myyminen ei riitä, vaan vaaditaan myös kykyä tarvekartoitukselle, suosittelulle ja ruokaohjeiden hyödyntämiselle, Jyrki kertoo.

-Palvelutorin kehittyminen on myös luonut mielenkiintoa työntekijöistä, jotka eivät välttämättä aiemmin ole palvelutoria kokeneet omaksi paikaksi. Perehdyttäminen on helpompaa, kun osasto koetaan tärkeäksi kilpailuvaltiksi. Alueosuuskaupan hyötynä näen ehdottomasti tiivistyneen benchmarkkinoinnin verkostoitumisen myötä. 

Lopuksi Jyrki haluaa vielä osaltaan korostaa, että kiitokset valmennuksesta kuuluvat myös Arinalle ja Jollas Instituutin kouluttaja Mira Laaksoselle. – Haluan kiittää Arinaa tästä mahdollisuudesta. Koulutuksessa oli koko ajan todella hyvä, toisia kannustava ilmapiiri ja onnistumisista osattiin iloita yhdessä. Ja tietenkin suurin kiitos ryhmän vetämisestä kuuluu Miralle. Olet loistava!

Teksti: Eveliina Korhonen  I  Kuvat: Essi Kunnaspuro ja Meri Kosonen 
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä