Pelillistetty TYT-purku on tehokas ja tuloksellinen

Tämän vuoden TYT-tulokset on nyt saatu ja seuraavaksi vuorossa olisikin se kaikkein tärkein vaihe: tulosten purku ja kehitystoimenpiteistä keskustelu. Tiesitkö, että TYT-purun voi tehdä perinteisen mallin sijasta myös hauskalla ja aidosti jokaista tiimin jäsentä aktivoiden ja samalla työyhteisön yhteisöllisyyttä tukien?

Työyhteisötutkimuksesta saadaan paras hyöty silloin, kun tulokset käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa. Olennainen osa tulosten käsittelyä on yhteisen ymmärryksen rakentaminen toiminnan tavoitteista, ryhmän vahvuuksista sekä kehittämisen kohteista ja tavoista. Jollaksen suunnittelema ja toteuttama yhteisöllinen TYT-purkupeli muuttaa tulokset toiminnaksi sekä osallistaa, sitouttaa ja motivoi henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseen. Digitaaliselle pelialustalle toteutettu TYT-purkupeli tempaisee osallistujat mukaansa tiimeittäin toteuttavien tehtävien muodossa.

6 syytä, jotka tekevät pelillistetystä TYT-purusta tehokkaan ja tuloksellisen: 

 1. Innostaa, sitouttaa ja motivoi
  Pelin avulla TYT-purkutilaisuudesta saadaan innostava tapahtuma. Kun työntekijät pääsevät omissa pienryhmissään kehittämään uusia toimintatapoja innostavien tehtävien kautta, he sitoutuvat ja motivoituvat omien ideoidensa toteuttamiseen myös arjessa.

 2. “Vapaamatkustus” on hankalaa 
  Kun TYT-purkuun tuodaan mukaan pelilliset elementit kuten pisteet, pelilauta sekä sanallinen palaute, se tempaisee kaikki osallistujat mukaan mahdollisimman hyvään suoritukseen. Pienissä ryhmissä jokainen tiimin jäsen pääsee ääneen ja osallistuu tehtävien toteutukseen. 

 3. Peli aktivoi 
  Vain aktiivisen toiminnan kautta oppii – peli innostaa heittäytymään ja tekemään asioita uudella tavalla. Oppimispeli on mielekäs tapa tehdä ja oppia yhdessä.

 4. Tukee ja vahvistaa työilmapiiriä 
  Luova yhdessä tekeminen vahvistaa työilmapiiriä. Lisäksi peli rohkaisee aitoon keskusteluun työntekijöiden välillä ja vahvistaa tiimin palautteenantokulttuuria.

 5. Ideat ja ratkaisut lähtevät tiimistä esimiesjohtoisen purun sijaan 
  Esimies toimii pelialustalla ohjaajan roolissa, antaen palautetta ja pisteitä vastauksista. Näin ollen esimies näkee kaikkien vastaukset ja saa hyvän kokonaiskuvan toimipaikan tilanteesta sekä arvokasta palautetta omasta esimiestyöstään. Työskentelyn painopiste on työntekijöiden yhteisissä keskusteluissa.

 6. Digitaalinen toteutus 
  Digitaalisen oppimispelin avulla tuotettu materiaali jää sähköiseen muotoon, jolloin materiaaliin on helppo palata jälkikäteen esimerkiksi yhteisissä palavereissa. Raportti voidaan jakaa jälkikäteen tarvittaville henkilöille. 

"Uusi toteutustapa antoi mahdollisuuden kertoa sellaisia asioita, mitä en olisi ehkä normaalissa TYT-purussa tuonut esille."
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä