KSO:SSA johtamislupaukset systemaattisesti mukana esimiestyön jatkuvassa kehittämisessä

Kymen Seudun Osuuskauppa oli ensimmäisten joukossa, kun S-ryhmässä siirryttiin johtamislupausten aikaan. Lupausten juurruttaminen osaksi arkea on sujunut KSO:ssa suunnitellusti ja lupaukset tullaan pitämään tiiviisti mukana esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä myös tulevaisuudessa.

Uskallan, arvostan ja toteutan. Näin kuuluvat S-ryhmän johtamislupaukset, joihin kiteytyy ajatus hyvästä, s-ryhmäläisestä johtamisesta. Lupaukset ovat tärkeässä roolissa, kun halutaan varmistaa arvojen mukainen johtaminen ihan jokaiselle s-ryhmäläiselle. Johtamislupaukset jäävät kuitenkin helposti etäisiksi teemoiksi, jos niitä ei pidetä aktiivisesti osana puheita ja seurata niiden toteutumista. 

KSO:ssa johtamislupaukset ovat keväästä lähtien olleet esimiestyön kehittämisen kantavana teemana. Osuuskaupan esimiespäivissä lupausten kulmakivet uskallan arvostan ja toteutan, on nostettu esiin organisaation ulkopuolisten esiintyjien herätteleminä.  

- Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on jatkuvaa uuden oppimista. Kukin vierailevista esiintyjistämme on avannut johtamista omasta toimintaympäristöstään ja kokemusperästään ammentaen. Näin olemme itse kukin saaneet uutta näkökulmaa ja “vertaistukea” johtamiseemme, KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen avaa. 

Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Miettinen

Johtamislupaukset viitoittavat esimiestyön kehittämisen polkua 

Mikään uusi asia tai toimintamalli ei juurru arkitekemiseen hetkessä. Siksi esimiestyön ja johtamisen kehittäminenkään ei voi olla vain kertaluontoinen rutistus, vaan se vaatii jatkuvaa toimintaa ja ylläpitoa. KSO:ssa johtamislupaukset ovat systemaattisesti mukana ohjaamassa esimiestyön monipuolista kehittämistä nyt ja tulevaisuudessa: 

- Johtamislupaukset toimivat kaiken esimiestyön kehittämiseen tähtäävän toimintamme viitekehyksenä ja tiekarttana. Meillä esimiestyötä kehitetään monipuolisesti eri tasoilla ja eri menetelmin kuten työssä oppimisella, valmennuksilla ja henkilökohtaisia esimiestaitoja arvioiden, Harri kertoo. 

- Johtamislupaukset eivät saa jäädä ismiksi vaan niiden sisältöä ja ajantasaisuutta tulee seurata ja kehittää, sillä niin kehittyvät myös odotukset ja vaatimukset esimiestyötä kohtaan, Harri jatkaa.
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä