KÄYTÄNNÖNLÄHEISYYS avainroolissa johtamislupausten juurruttamisessa

Johtamislupausten toimeenpano on edennyt vauhdikkaasti, loistavan tunnelman ja asenteiden siivittäminä viime vuoden keväästä alkaen. Kymen Seudun Osuuskauppa, KSO siirtyi johtamislupausten maailmaan ensimmäisten joukossa. Nyt vuorossa on teemojen juurruttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa, jokaisen esimiehen normaalia arkea. Miten tämä KSO:ssa hoidetaan? Entä mitä mietteitä johtamislupaukset Kymen Seudun Osuuskaupassa ylipäätään herättävätkään?

Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Miettinen

Kymen Seudun Osuuskaupassa, KSO:ssa johtamislupaukset edustavat päivitetyn strategian mukaista tahtotilaa. Johtamisen kehittäminen on yksi keskeinen strategiaan määritelty henkilöstötyön alue. Lupaukset on valittu myös vuoden 2018 kantavaksi teemaksi esimiestyön kehittämisessä. 

Johtamislupaukset juurruttaminen tapahtuu KSO:lla yhdessä. Kutakin teemaa käsitellään keskustellen ja teemasta riippuen herättelijöiksi on myös kutsuttu ulkopuolisia asiantuntijoita, jolloin aiheesta saadaan varmasti kaikki irti.

"Jokainen KSO:n esimies pohtii myös omaa johtajuuttaan, sekä sen kehittämistä jokapäiväisessä työssään. Tulevaisuudessa onnistumista mitataan vuosittain työyhteisötutkimuksen avulla - mitään ei siis jätetä puolitiehen." kertoo KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen

Käytännönläheisyys ja sitoutuminen ratkaisevassa roolissa 

Teemana johtamislupaukset ovat ajankohtainen ja tärkeä, mutta samalla myös varsin laaja aihe. Ne voivatkin helposti jäädä liian kaukaisiksi teemoiksi ja niiden siirtäminen omaan arkeen voi olla haastavaa, ellei toimeenpanon suunnitteluun ja teemojen käsittelyyn kiinnitetä riittävästi huomiota.

"Johtamislupaukset ovat hyvä teema, toisaalta ne ovat jokaisen esimiehen arjessa ja toisaalta sopivat teemana pohdiskeltavaksi yli toimialarajojenkin."

"Johtamislupaukset ovat hyvä teema, toisaalta ne ovat jokaisen esimiehen arjessa ja toisaalta sopivat teemana pohdiskeltavaksi yli toimialarajojenkin. Keskeistä teeman käsittelyssä on riittävä käytännönläheisyys, sekä johdon sitoutuminen ohjelman läpiviennissä" Harri vinkkaa. 
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä