JOHTAMISLUPAUSTEN seurannan mittari paljastaa mikä johtamisessa on hyvää ja missä voidaan vielä kehittyä

Uskallan, arvostan, toteutan. Näihin sanoihin kiteytyy lupaus s-ryhmäläisestä, palvelualan parhaasta johtamisesta. Jollas on ollut tiiviisti mukana johtamislupausten käyttöönoton vaiheissa aina kick offista nyt käynnistyneeseen lupausten toteutumisen seurantaan. Eekoo on yksi ensimmäisiä osuuskauppoja, jossa lupausten mittaroinnin ja seurannan digitaalinen työkalu on jo otettu käyttöön.

Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Eekoo on ollut alusta asti aktiivisesti mukana johtamislupausten käyttöönotossa ja toteuttamisessa. Heillä lupauksista on työstetty työpajoissa ensin yhdessä johtoryhmän, sen jälkeen koko talon esimiesten ja lopulta kaikkien toimialojen esimiesten kanssa. Työpajoissa jokainen esimies on päässyt pohtimaan omaa johtamistaan, sekä omia kehityskohtiaan. Lupaukset on myös kytketty alusta saakka tiiviisti Eekoon strategiaan, jotta ne eivät jäisi irralliseksi teemaksi: ne tukevat strategisten tavoitteiden toteutumista.  

Johtamislupausten seurannalla kehitetään esimiestyötä ja työyhteisöä 

Loistavasti toteutettu johtamislupausten jalkauttaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Ilman säännöllistä ja systemaattista seurantaa lupausten toteutuminen jää helposti mututuntumalle, eikä kehittymistä välttämättä tapahdu. Eekoossa tämä on ratkaistu Jollaksen digitaalisella johtamislupausten seurannan ja mittaroinnin työkalulla. Jokaisesta kyselystä luodaan henkilökohtainen raportti, ja sen pohjalta arvioitava käy palautekeskustelun oman esimiehensä kanssa. 

Säännöllisestä johtamislupausten toteutumisen seurannasta on monia hyötyjä työyhteisössä: 

- Seurannan avulla kehitämme esimiestyötä ja koko työyhteisöä. Lisäksi se toimii myös hyvänä kannustimena esimiehen oman toiminnan kehittämiseen, sekä itsetutkiskeluun. Kyselyistä saatavien raporttien ansiosta tämä on myös loistava työväline kehityskeskusteluun, Eekoon toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen hehkuttaa.  

Eekoossa ensimmäinen mittauskierros suoritettiin toukokuussa onnistuneesti. 

- Minulla on hyvät fiilikset siitä, miten asiat ovat edenneet. Itse kysely oli nopea ja helppo tapa kerätä tällaista palautetta ja seuraava kysely näyttää jo trendiäkin. Eekoo-tasoisesti kehittämiskohteet ovat rakentavan palautteen antamisessa, Mervi kertoo. 

Ensimmäisen mittauskierroksen jälkeen Eekoossa tiedetäänkin nyt mihin kiinnittää jatkossa huomiota ja missä ollaan jo nyt vahvoilla. Jokaisen mittauskierroksen raportit tallentuvat, joten tuloksien kehitystä pystyy seurata helposti. 

- Vahvimmalla meillä ollaan tällä hetkellä toteutan-lupauksen mukaisissa teemoissa, eli siinä miten asiat hoidetaan maaliin ja miten esimies toimii esimerkkinä. Tämä oli kannustava tieto, Mervi paljastaa. 

Eekoon esimiestyö kehittyy tulevaisuudessa valmennuksin

Eekoossa esimiestyön kehittämiseen on panostettu esimerkillisesti, eikä se ole tulevaisuudessakaan poikkeus. Johtamislupausten seurannan ja mittaroinnin työkalusta saatavien tulosten pohjalta on osuuskaupan on helppo suunnitella esimiestyön kehittämisen jatkoa. 

-  Olemme suunnittelemassa laajempaa esimiestyön kehittämisvalmennusta mm. muutosten hallinnasta ja johtamisesta. Lisäksi marketkaupan Laadun kolmiloikka tukee esimiestyötä erinomaisesti. Arjessa painotamme myös jatkuvaa keskusteluyhteyttä, lähiesimiesten tiivistä yhteydenpitoa ja esimiesten jaksamisen varmistamista, Mervi kertoo. 

Esimiestyön jatkuva kehittäminen ja johtamislupausten toteutumisen seuranta ovat saaneet kiitosta Eekoon esimiehiltä. Lisäksi yhteisten päivien aikana käydyt keskustelut johtamisteeman ääreltä on koettu antoisiksi niin esimiesten kuin toimialajohdonkin sisällä.  

-  Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, millainen esimies olen, millainen haluaisin olla ja miten sen varmistan. Ja juuri tätä johtamislupaukset tukevat hyvin, Mervi summaa.
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä