JOHTAMISLUPAUKSET S-Pankin kulttuurin rakentajana

Johtamislupausten toimeenpano on edennyt vauhdikkaasti, loistavan tunnelman ja asenteiden siivittäminä viime vuoden keväästä alkaen. Kick-off –vaihe on nyt saatu päätökseen ja seuraavaksi vuorossa onkin se tärkein: arkeen juurruttaminen. S-Pankki on yksi organisaatioista, jotka ovat ehtineet siirtyä tähän toiseen ja tärkeimpään vaiheeseen. Mitä lupaukset edustavat S-Pankille? Entä miten niitä hyödynnetään s-pankkilaisten jokapäiväisessä työssä?

S-Pankissa on kaksi vuotta puhuttu aktiivisesti organisaatiokulttuurin merkityksestä. Koko henkilöstö oli mukana määrittelemässä millainen S-Pankin kulttuuri on ja millaista toimintaa organisaatiossa halutaan tulevaisuudessa nähdä. 

"Uskomme, että nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa kulttuurilla on iso vaikutus organisaation menestymiseen. Johtamislupaukset ovat luonteva jatkumo tekemällemme kulttuurityölle. Toimimalla johtamislupausten mukaisesti, esimiehet rakentavat ja vahvistavat S-Pankin kulttuuria" kertoo S-Pankin henkilöstöjohtaja Merja Reinilä

Johtamislupaukset siirtyvät arkeen 

S-Pankin henkilöstöjohtaja Merja Reinilä

Johtamislupausten toimeenpano eteni S-Pankissa mallikkaasti. Toukokuussa johtamislupauksia käsiteltiin johtoryhmän kanssa ja syyskuussa lupaukset siirrettiin S-Pankin esimiesten keskuuteen työpajojen avulla. Jollaksen vetämissä työpajoissa esimiehet pääsivät tutustumaan johtamislupauksiin Seppo-oppimispelialustalle toteutetun, paljon kiitosta keränneen johtamislupauspelin innostavien tehtävien merkeissä. Työpajojen päätteeksi jokainen S-Pankin esimies teki oman johtamislupauksensa. Syksyn aikana teemaa on tuotu aktiivisesti esiin esimieskirjeissä ja –tilaisuuksissa. Jatkossa esimiehet tulevat myös saamaan palautetta johtamislupausten avulla. 

"Nyt alkuvuodesta käytävissä kehityskeskusteluissa jokainen työntekijä antaa esimiehelleen palautetta johtamislupausten avulla. Keskustelun pohjaksi henkilö nostaa esiin kolme johtamislupausta, jotka ovat esimiehen vahvuuksia ja kolme johtamislupausta, joissa esimiehen pitäisi vielä kehittyä.", Merja valottaa.  

Lupaus hyvästä johtamisesta 

Hyvä johtaminen ja esimiestyö on S-Pankissa tärkeä asia. Johtamislupaukset ovat tukeneet ja vahvistaneet hyvän johtamisen määrittelyä ja jalkauttamista. 

"Hyvä johtaminen ja esimiestyö on meille erittäin tärkeä asia. Olemme vahvasti sitä mieltä, että jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen ja että hyvä johtaminen on onnistumisen edellytys. Johtamislupauksissa meillä on ensimmäistä kertaa määriteltynä, mitä hyvällä johtamisella tarkoitetaan ja mitä esimieheltä odotetaan - johtamislupaukset ovat siis hyvän ja tasalaatuisen johtamisen perusta." Merja summaa. 
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä