EEKOOSSA johtamislupaukset osana yhteistä arvopohjaa

Johtamislupausten toimeenpano on edennyt vauhdikkaasti, loistavan tunnelman ja asenteiden siivittäminä viime vuoden keväästä alkaen. Kick-off –vaihe alkaa hiljalleen olla taputeltu ja seuraavaksi vuorossa onkin se tärkein: arkeen juurruttaminen. Muutamassa organisaatiossa on jo ehditty toiseen vaiheeseen, yksi näistä on Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Eekoo. Mitä lupaukset heille edustavat? Entä miten niitä hyödynnetään eekoolaisten jokapäiväisessä työssä?

Johtamislupausten yhteisten kick of-tilaisuuksien jälkeen jalkauttaminen käynnistyi Eekoossa toimialojen omissa työpajoissa. Näissä johtamislupauksiin pureuduttiin entistä tarkemmalla tasolla ja esimiesten omia johtamisen kehitystarpeita arvioitiin tehokkaasti lupauksiin peilaten.  

"Työpajoissa on yhdessä pohdittu, mitä johtamislupaukset kullakin toimialalla tarkoittavat ja etsitty painopistealueita, joihin jatkossa keskitytään. Alkukevään aikana johtamislupaukset ja niihin liittyvät tavoitteet tullaan keskustelemaan myös yhdessä jokaisen toimipaikan henkilökunnan kanssa." kertoo Eekoon toimitusjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen. 

Johtamislupaukset linkittyvät vahvasti osuuskaupan omaan strategiaan ja sen asettamiin tavoitteisiin. Tällä linkityksellä varmistetaan lupauksien tiivis kytkeytyminen jokapäiväiseen työhön ja estetään niiden jääminen irralliseksi teemaksi. 

"Tavoitteemme on, että johtamislupaukset edustavat meillä niitä kaikille yhteisiä periaatteita, joihin jokainen Eekoon esimies voi nojata arkipäivän työssään. Johtamislupausten on oltava osana yhteistä arvopohjaamme, joka suuntaa ja yhtenäistää kaikkea johtamistamme. Johtamislupauksilla tavoitellaan myös entistä parempaa avoimuutta ja laadukasta vuorovaikutusta." kertoo Mervi johtamislupausten merkityksestä organisaatiossaan. 

Sujuvan arjen pelisäännöt 

Eekossa johtamislupaukset on kekseliäästi nimetty uudelleen. Heillä lupaukset tunnetaan tuttavallisemmin sujuvan arjen pelisääntöinä. Nimensä mukaisesti ne ovat normaalia arjen toimintaa, jotka koskettavat yhtä lailla esimiestä, kuin muitakin työryhmän jäseniä. 

"Esimerkkinä vaikkapa jokapäiväiseen arjen työhön liittyvä palautteenanto: tästä on hienosti todettu, että "palaute on työelämän pienin suuri asia". Tähän erinomaisen tärkeään tekemiseen haluamme kannustaa niin esimiestä kuin jokaista työryhmän jäsentäkin.? Parhaimmillaan palautteella on koko työyhteisöä kannustava ja energisoiva vaikutus. Sen merkityksellisyys on suurempi kuin me osaamme ajatellakaan ja voimavarana siinä on vielä paljon potentiaalia monessakin työryhmässä." Mervi pohtii. 

Lupaukset keräävät kiitosta 

Johtamislupaukset ovat saaneet kiitosta useilta tahoilta. Myös Eekoon esimiehiltä saatu palaute on ollut kaikkineen ainoastaan myönteistä. Yhteisissä työpajoissa käydyt keskustelut johtamisteeman ympärillä ovat olleet erittäin antoisia niin esimiehille kuin toimialajohdollekin. 

"On ollut hyvä pysähtyä miettimään, millainen esimies olen, millainen haluaisin olla ja miten sen varmistan. Tähän pohdintaan johtamislupaukset ovat erinomainen työkalu ja tuki." 

"On ollut hyvä pysähtyä miettimään, millainen esimies olen, millainen haluaisin olla ja miten sen varmistan. Tähän pohdintaan johtamislupaukset ovat erinomainen työkalu ja tuki." hehkuttaa Mervi. 

Eekoossa johtamislupausten jalkautumista ja toteutumista tullaan jatkossa seuraamaan aktiivisesti mm. Jollaksen kanssa kehitteillä olevalla mobiilityökalulla. 

 
Kommentoi


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä